tin tức


PHÂN ƯU
 

Chúng tôi được tin buồn
Bạn NGUYỄN CỬU LỘC
 Cựu HS Quốc Học niên khoá 1960-1963
đã từ trần ngày 28 tháng 9 năm 2016 
 Tại South Carolina USA 
Hưởng Thọ 74 tuồi
Thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Cửu Lộc
 và Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Cửu Lộc 
sớm về miền Vĩnh cửu

Bạn hữu cựu học sinh QH niên khoá 1960-1963 
Thành Kính Phân Ưu.


 

PHÂN ƯU
Chúng tôi được tin buồn:
 Nhạc Mẫu của Bạn Lê Văn Toản

 Cụ Bà VÕ THỊ THÍ

            
Pháp Danh NGUYÊN ÂN

Đã từ trần Ngày 28 Tháng 8  Năm 2016

nhằm Ngày 26 tháng 7 Năm Bính Thân
  
tại  Huế́, Việt Nam

  Hưởng  Thọ 89 tuổi

Thành Thật Chia Buồn cùng anh chị Lê Văn Toản
và
 Tang Quyến

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà NGUYÊN ÂN

Sớm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

   Bạn Hữu Cựu HS  Quốc Học 59-62 

 Thành Kính Phân Ưu


PHÂN ƯU
Chúng tôi được tin 

Bà   THÁI  DOÃN  NGÀ

                Tục Danh  Nguyễn Khoa Diệu -Trà
              

           Pháp Danh Nguyên Phẫm

Đã  từ trần  Ngày 11 Tháng 04 Năm 2016
                Hưởng Thọ 78 tuổi

Thành kính chia buồn cùng Thầy Thái Doãn Ngà
  cùng
 Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Phật Tử Nguyên Phẫm
 Sớm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

                    Hội Ái Hữu QH-ĐK Bắc California

        Cựu HS  Quốc Học 59-62 
 

                   PHÂN ƯUChúng tôi được tin buồn:
Nhạc Mẫu của Bạn Nguyễn Mậu Hưng

Cụ Bà   NGUYỄN-PHƯỚC VIỄN TRINH

Thế Danh  LÊ THỊ ĐÔ
   Pháp danh  THÍCH NỮ TÁNH BÌNH
                   Thất lộc Ngày 24 Tháng 3 Năm 2016

         (Nhằm Ngày 16 Tháng 2 Năm Bính Thân)


          tại Westminster, California, USA


Hưởng Thọ  91 tuổi Thành Thật Chia Buồn Cùng Bạn Nguyễn Mậu Hưng

và Chị Tôn Nữ Bích-Thảo 

  cùng Tang QuyếnNguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà Thích Nữ Tánh Bình 
Sớm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc   Bạn Hữu Cựu HS  Quốc Học 59-62 


 Thành Kính Phân Ưu
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Chúng Tôi Vừa Nhận Tin Buồn:
Luật Sư  NGÔ VĂN VINH
Pháp Danh: TÂM MÃN
Cựu HS QH59-62  
(Lớp đệ nhất C3)
(Kỷ Yếu  QH59-62 trang 51)
đã mệnh chung Ngày 22 Tháng 3 Năm 2016
(Nhằm Ngày 14 Tháng 2 Năm Bính Thân)
tại Winchester, Virginia, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 73 Tuổi
Thành Thật  Chia Buồn Cùng Chị:
Phan Thị Bạch-Mai
cùng
Tang Quyến

Nguyện Cầu Hương Linh Phật Tử Tâm Mãn 
Sớm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

   Bạn Hữu Cựu HS  Quốc Học 59-62 
 Thành Kính Phân Ưu
PHÂN ƯU

Chúng tôi được tin buồn:
 Nhạc Mẫu của Bạn Lê Văn Mễ

 Cụ Bà NGUYỄN HAI  (HÀN NHÂN)

               Nhũ Danh NGUYỄN THỊ NĂM


        Pháp Danh THỊ THỌ

Đã từ trần Ngày 26 Tháng 2  Năm 2016

nhằm Ngày 19 tháng 01 Năm Bính Thân
  
tại San Jose, California, Hoa Kỳ
  Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi
Thành Thật Chia Buồn cùng Bạn Lê Văn Mễ
và Chị Nguyễn Thị Sen   cùng Tang Quyến

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà THỊ THỌ  Sớm Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

   Bạn Hữu Cựu HS  Quốc Học 59-62 
 Thành Kính Phân Ưu

PHÂN ƯU
                    Chúng tôi vô cùng thương tiếc
                   được tin Hiền Mẫu của Bạn Lê Chí Thảo 

                Cụ Bà Lê Chí Toại


               Nhũ Danh Tôn Nữ Túy Nhạn

           Pháp Danh Tâm Trinh

Đã quy tiên Ngày 25 Tháng 01 Năm 2016
nhằm Ngày 16 tháng 12 Năm Ất Mùi
                                          tại West Hartford, Connecticut - US

                                                  Hưởng Đại Thọ 94 tuổi

Chân thành chia buồn cùng Bạn Lê Chí Thảo và Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  cùng Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Tâm Trinh sớm Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

                Các bạn hữu cựu HS  Quốc Học 59-62 
 Thành Kính Phân Ưu