văn nghệ
GIỚI THIỆU "CÂY NHÀ LÁ VƯỜN"

DÒNG  NHẠC LÊ THẠCH TRÚC
Thương Về HƯƠNG GIANG
  TRÌNH BÀY: ÁO VÀNG 


LÁ
LÊ THẠCH TRÚC

                              

CÓ PHẢI EM NGÀY XƯA
LÊ THẠCH TRÚC

                             

RỒI MÙA THU TỚI
LÊ THẠCH TRÚC
Quốc Học-Niềm Vui Hội Ngộ
Nhạc và Lời: Lê Khắc Bình


Tình Bạn
Nhạc và Lời: Hoàng Thế Định

xxx
Vui Họp Mặt - Nhạc và Lời: Nguyễn mậu Hưng
Trình bày: Phạm đăng Thiện
Trìng bày: Nguyễn mậu Hưng